Sportsko-rekreacijski centar 3. maj nalazi se na Kantridi, u blizini nogometnog Sadiona Kantrida i Atletske dvorane Kantrida. Kompleks je izgrađen 1985. godine. Tlocrt građevine iznosi 2.820 m², a površina vanjskog prostora iznosi 2.400 m². Centar je sa središtem grada povezan autobusnom linijom br. 1.

Osnovna namjena je za sportove: rukomet, odbojku, kuglanje, judo, streličarstvo i stolni tenis. Uz to SRC 3. maj se povremeno koristi za rekreaciju i turnire.

Glavni dio kompleksa čine dvorana, kuglana, streljana, judo dvorana, a od pomoćnih sadržaja u sklopu objekta su svlačionice, uredski prostori za suradnike, 4 uredska prostora sportskih udruga, uz ugostiteljski objekt. Gledalište dvorane ima 360, a kuglane 60 sjedećih mjesta.

Mogućnost najma dvorane za sportsku rekreaciju (kontakt: e-mail: prodaja@rijekasport.hr ili tel. 051 406 444).