Streljana Papirničar nalazi se u centru grada na adresi Šetalište Andrije Kačića Miošića 5 a. Vlasnik objekta je Grad Rijeka. Objektom upravlja SK Papirničar.

Bruto tlocrtna površina građevine iznosi 103 m2. Objekt se nalazi u centru grada u blizini svih gradskih linija.

Osnovna namjena je za sport streljaštvo.

Osnovni prostorni sadržaj je streljana s 5 pucačkih mjesta.