Otvoreno igralište Kampus

Otvoreno igralište Kampus nalazi se na Trsatu i uređeno je 2015. godine.

Na postojeću atletsku stazu postavljena je nova podloga, tartan, uređen je poligon za bacanje kugle, izgrađeni su poligoni za skok u vis i skok u dalj, preuređen je postojeći objekt u spremište opreme, odnosno za priručni fitness te je smješteno šest kontejnera za potrebe kancelarija i garderoba za korisnike.

Atletska staza je duljine 291 m, mjereno na udaljenosti 1 m od unutarnjeg ruba, prosječne širine 5,5 m na kojoj su ucrtane četiri staze, a za disciplinu 100 m ucrtana je i peta staza.

Tijekom uređenja, na asfaltiranom igralištu namijenjenom igranju košarke, rukometa i malog nogometa, izvedeno je obilježavanje crta postojećih igrališta te je izveden popravak golova i koševa. Dimenzije igrališta su zadržane u postojećim gabaritima, a nije se mijenjao ni postojeći javni sanitarni čvor.

Objektom upravlja Rijeka sport d.o.o., trgovačko društvo u vlasništvu Grada Rijeke.