Važna obavijest o korištenju Dvorane Dinko Lukarić.

Dvorana Dinko Lukarić nalazi se u riječkoj četvrti Kozala. Dvorana je izgrađena 1974. Bruto razvijena površina građevine iznosi 1.595 m2, razvijena površina građevine odnosno u tlocrtu iznosi 1.800 m2, a površina borilišta iznosi 1.010m2. Površina vanjskog prostora iznosi 7.129 m2. Dvorana je sa središtem grada povezana autobusnom linijom br. 4, a Rastočinama i Pulcem linijom 4A.

Osnovna namjena je za sportove: rukomet, košarku i odbojku. Uz to dvorana se povremeno koristi za koncerte, turnire i rekreaciju.

Osnovni dio objekta je glavno borilište, a dopunjuju ga svlačionice, ured za suradnika, kabina za novinare te drugi sadržaji. U objektu je i ugostiteljski objekt. Kapacitet gledališta je 900 sjedećih i 200 stajaćih mjesta.

Prilagođenost objekta osobama s invaliditetom.