Poslovni i sportski prostori ustanova odgoja i školstva čiji je osnivač Grad Rijeka (dječji vrtići, Dom mladih Rijeka i osnovne škole čiji je osnivač Grad) daju se na privremeno korištenje Odlukom o davanju na privremeno korištenje poslovnog i sportskog prostora u ustanovama odgoja i školstva, (Službene novine PGŽ 40/09, 45/10 37/12, Službene novine Grada Rijeke 15/183/21 i 4/23). Zahtjev za privremeno korištenje prostora korisnik podnosi ustanovi u pisanom obliku.

Za korisnike koji provode aktivnosti iz programa javnih potreba u sportu, zahtjev za privremeno korištenje prostora podnosi Zajednica sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” u njihovo ime.