Gradonačelnik može, u slučaju smrti ili odlaska u mirovinu dosadašnjeg zakupnika, odobriti stupanje u prava i obveze sljedećim osobama:

  • bračnom drugu,
  • izvanbračnom drugu,
  • djeci,
  • unucima,
  • posvojenicima,
  • pastorcima,
  • roditelju zakupnika,
  • životnom partneru registriranog životnog partnerstva te životnom partneru neformalnog životnog partnerstva.