Gradonačelnik može odobriti stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika sljedećim osobama:

  • bračnom drugu, izvanbračnom drugu, djeci, unucima, pastorcima i roditelju zakupnika, ako zakupnik umre, pod uvjetom da nastave obavljati obrt za ugovorenu namjenu odnosno drugu samostalnu profesionalnu djelatnost koja nije obrt
  • bračnom drugu, izvanbračnom drugu, djeci, unucima, pastorcima i roditelju zakupnika, ako zakupnik umre, pod uvjetom da psolovni prostor – garažu ili skladište u kojem se ne obavlja poslovna djelatnost nastave koristiti za ugovorenu namjenu
  • bračnom drugu, izvanbračnom drugu, djeci, posvojenicima pastorcima zakupnika, ako zakupnik ostvari pravo na mirovinu, pod uvjetom da nastave obavljati obrt za ugovorenu namjenu odnosno drugu samostalnu profesionalnu djelatnost koja nije obrt.

Naprijed navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na životnog partnera registriranog životnog partnerstva te na životnog partnera neformalnog životnog partnerstva sukladno zakonu kojim se uređuje životno partnerstvo osoba istoga spola.