Zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke.

Svim zainteresiranim poduzetnicima Grad Rijeka nudi uzimanje u zakup poslovnih prostora vlasništvu Grada u kojima je moguće obavljanje različitih djelatnosti, od gospodarskih, zdravstvenih do različitih društvenih aktivnosti.

Svakih  4 do 5 tjedana putem javnog natječaja oglašavaju se slobodni poslovni prostori koje Grad Rijeka daje u zakup.  Natječaj se najavljuje u dnevnom tisku a na web stranicama Grada pregledno se  za svaki slobodni poslovni prostor prikazuju svi najvažniji podaci, od veličine, početne cijene, jamčevine, dozvoljenih djelatnosti u prostoru kao i vrijeme, način javnog nadmetanja te ugovaranje i vrijeme početka obavljanja djelatnosti.

Način gospodarenja poslovnim prostorima usmjeren je na što svrsishodnije korištenje poslovnih prostora uzimajući u obzir sve iskazane potrebe zainteresiranih za pojedine prostore, vodeći računa o pružanju istih uvjeta svima  putem javnog nadmetanja.

Direktan uvid u Registar objekata poslovne namjene Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom Grada Rijeke dostupan je na stranici e-usluga, dok je popis popis zakupljenih poslovnih prostora  kojim upravlja Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom dostupan na web portalu Otvorenih podataka, gdje je moguć i direktan uvid u popis slobodnih poslovnih prostora. Oba popisa se dnevno ažuriraju.

Normativni akti:

  • Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 (Narodne novine 58/07, 72/07)
  • NKD 2007. struktura s objašnjenjima 
  • Odluka o zakupu poslovnog prostora (Službene novine Grada Rijeke 8/18, 13/19)
  • Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (Službene novine Grada Rijeke 8/18, 13/19)
  • Odluka o iznosu zakupnine za neposredne posjednike poslovnih prostora (Službene novine Grada Rijeke br. 5/19)
  • Odluka o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 16/19 i 3/22)
  • Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 13/19)
  • Pravilnik o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru (Službene novine Grada Rijeke br. 7/21)
  • Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/1164/15, 112/18)

Početne jedinične cijene zakupnina:

Poslovni prostori koji se nalaze na području grada razvrstani su u četiri zone i to: 0., I., II. i III.

Karte ulica poslovnih prostora po zonama: