Zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke.