Način korištenja prostora za potrebe mjesne samouprave određen je Odlukom o načinu korištenja prostora za potrebe mjesne samouprave (Službene novine PGŽ 7/04). Prostor mjesne samouprave daje se na korištenje temeljem podnesenog zahtjeva, uz plaćanje naknade ili bez naknade.

Svaki mjesni odbor ima objavljen raspored korištenja prostorija mjesnog odbora, a uz raspored je priložen i tlocrt prostorija. Slobodni termini mogu se rezervirati kod tajnika mjesnih odbora Grada Rijeke.