Zakupnik uzima poslovni prostor u zakup u viđenom stanju, dužan je isti urediti i privesti ugovorenoj djelatnosti o vlastitom trošku te se odriče prava na naknadu za uložena sredstva s osnova izvođenja bilo kakvih radova u poslovnom prostoru odnosno odriče se prava primjene instituta stjecanja bez osnove i/ ili poslovodstva bez naloga (bez obzira da li je za takve radove imao suglasnost Grada).

Zakupnik snosi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora.

Zakupnik ne može izvršiti preinaku poslovnog prostora kojom se mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena, unutarnji i/ili vanjski izgled poslovnog prostora odnosno bitni zahtjevi za postojeću građevinu, bez prethodne pisane suglasnosti Grada.

Grad može obračunati ugovornu kaznu u visini tri mjesečne zakupnine ukoliko zakupnik izvrši radove bez prethodne pisane suglasnosti Grada.