Dokument kojim se definira razvoj sporta i rekreacije u Rijeci u razdoblju do 2024. godine.

Provedbom strategije namjeravaju se poboljšati opći uvjeti i dodatno razviti lokalni sustav za razvoj sporta u Rijeci. Kao prioritet ističe se uključivanje u sport i rekreaciju što većeg broja djece i mladih, građana svih dobnih skupina, osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha, dok je dodatni značaj dan kvalitetnom i vrhunskom sportu. Pritom se, pod pojmom sporta podrazumijeva i rekreacija, izuzetno važna za sve dobne skupine Riječana i usmjerenost Grada Rijeke ka zdravom načinu života. Sve navedeno opravdava tezu da sport i rekreacija trebaju pripadati – svima.

S druge strane, Strategijom se nastoji razviti cijeli sustav sporta i rekreacije, od  financiranja, posebno putem novih modela, i infrastrukture do digitalne transformacije, a novi pristup očituje se kroz uključivanje sporta u sva područja života lokalne zajednice – EPK, turizam, kulturu, poduzetništvo i edukaciju.  Ovo je novi pristup sportu koji se uključuje u sve aspekte lokalne zajednice.

Stoga je vizija sporta u Gradu Rijeci 2024. godine: Grad Rijeka – sport i rekreacija dostupni svima!

Strategija sporta Grada Rijeke 2018.-2024. godine izrađena je u suradnji Riječkog sportskog saveza i Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu Grada Rijeke. Dokument je usvojen na 9. sjednici Gradskog vijeća.

S ciljem provedbe strategije, na godišnjoj razini izrađivat će se akcijski planovi, kojim će se definirati projekti, nositelji, rokovi, financijska sredstva i pokazatelji putem kojih će se redovito pratiti ostvarenje strateških ciljeva.