Za provedbu sportskih aktivnosti u Rijeci nadležni su Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu, Zajednica sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez" i Rijeka sport, trgovačko društvo u vlasništvu Grada Rijeke.

Odjel gradske uprave za sport

Sukladno zakonskim odrednicama, u Odjelu gradske uprave za sport funkcionira suradnja s riječkim sportskim klubovima u rješavanju različitih pitanja vezanih za njihovu djelatnost.

Putem Odjela za sport i tehničku kulturu financiraju se tradicionalne i prigodne sportske priredbe, organiziranje značajnih međunarodnih manifestacija, sudjelovanje riječkih sportaša i ekipa na međunarodnim natjecanjima i posebni programi mladih selekcija.

Riječki sportski savez

Suradnja Odjela gradske uprave za sport s Riječkim sportskim savezom odnosi se na pribavljanje prijedloga pri izradi Programa javnih potreba u sportu, praćenje i nadzor realizacije Programa, izradu i provođenje pravilnika, te na ostala pitanja vezana za sportsku tematiku.

Pri financiranju Programa sporta u gradu Rijeci uvažavaju se rezultatska postignuća sportskih udruga i pojedinaca, kao i masovnost u radu s mlađim dobnim skupinama, te su uz kategorizaciju sportskih grana i kategorizaciju sportskih udruga unutar njih te sportske grane polazna osnova u postupku utvrđivanja iznosa za sufinanciranje programskih djelatnosti sportskih udruga.

Putem Riječkog sportskog saveza financiraju se treninzi i natjecanja sportaša, praćenje vrhunskih i perspektivnih sportaša, sportske aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca te treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha.

Rijeka Sport

Rijeka sport je trgovačko društvo zaduženo za upravljanje, održavanje i izgradnju objekata sporta u Rijeci. U stopostotnom je vlasništvu Grada Rijeke, a Odluku o osnivanju Rijeka sporta kao društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih i drugih objekata donijelo je Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 19. travnja 2007. godine.