Grad Rijeka je od travnja 2013. godine član europske mreže gradova za sport i fizičke aktivnosti (“European Network of Cities for Sport and Physical Activity”), čiji je cilj poticanje fizičke aktivnosti i aktivnog načina života svih članova zajednice prilagođeno starosnoj dobi i mogućnostima. Zajedničke aktivnosti članica mreže ovise o dostupnim sredstvima europskih fondova.Trenutno nema aktualnih projekata.

Kao jedan od europskih gradova prijatelja sporta Grad Rijeka aktivno radi na uspostavi zajedničke suradnje i promicanju vrijednosti te razmjeni iskustava vezano za cjeloživotno bavljenje sportom, uz poseban naglasak na poticanje fizičke aktivnosti i aktivnog načina života svih članova zajednice, prilagođeno starosnoj dobi i mogućnostima, pri čemu posebnu pozornost posvećuje osobama treće životne dobi i povećanju njihove uključenosti u sportsko-rekreacijske aktivnosti.

Promicanje svakodnevnog vježbanja uključuje razine djelovanja sportskih aktivnosti za djecu, za mlade, za starije osobe, integraciju osoba s invaliditetom i prilagođene aktivnosti za osobe s određenim zdravstvenim problemima, nadalje organizirano kretanje u gradskim sredinama i u prirodi, u grupama i samostalno u “self konceptu”.

Uz zdravstvenu komponentu korištenja potencijala sporta i rekreacije u sprječavanju i smanjenju pojave bolesti, mreža ima i socijalnu komponentu u podizanju kvalitete života što je posebno istaknuto kod osoba treće životne dobi. Vrijedi istaknuti kako je u Rijeci od ukupne populacije od 128.000 stanovnika njih 35.000 starije od 60 godina, od kojih je pak 12.000 stanovnika starije od 75 godina.

Jedan od ciljeva Mreže je i prezentacija sportskih aktivnosti gradova koji čine Mrežu, izmjena iskustava i stvaranje partnerskih odnosa, odnosno razvitak sporta Europe u cjelini.

Osim što razmjena iskustva utječe na razvoj sporta u Rijeci, učlanjenje u međunarodnu mrežu te prezentacija aktivnosti u Rijeci na internetskim stranicama mreže “Cities for sport” pridonosi međunarodnoj promociji riječkog sporta, ali i Rijeke u cjelini.

Grad Rijeka kontinuirano promovira sport kao način života, sinergiju sporta i zdravlja, bilo kroz vlastite projekte odnosno programe, bilo kroz projekte i programe koji se realiziraju u suradnji s vanjskim partnerima, pri čemu vrijedi posebno istaknuti sljedeće projekte odnosno programe, tj. sportske aktivnosti za sve starosne dobi: