Osobe s invaliditetom u Rijeci se mogu baviti sportom u dvadesetak sportskih klubova

Sport je jedan od načina na koji osobe s invaliditetom mogu aktivirati i potencirati svoje talente i mogućnosti te se na taj način što uspješnije uključiti u svakodnevni život.

Sportski klubovi osoba s invaliditetom

Osobe s invaliditetom u Rijeci se mogu baviti sportom u dvadesetak sportskih klubova. Popis sportskih klubova nalazi se na mrežnim stranicama Sportskog saveza osoba s invaliditetom Grada Rijeke.

Prilagođenost sportskih objekata kojima upravlja Rijeka sport osobama s invaliditetom

Svi sportski objekti kojima upravlja Rijeka sport u određenoj su mjeri prilagođeni osobama s invaliditetom, a stupanj prilagođenosti najviše ovisi o vremenu izgradnje objekta te s tim u vezi o mogućnosti da se u preuređenjem izvede prilagodba.

Sufinanciranje treninga i natjecanja osoba s invaliditetom

Putem Programa javnih potreba u sportu sufinanciraju se treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha. Planirana sredstva predviđena su za organizaciju i provedbu programskih aktivnosti, kao i za oporavak i resocijalizaciju s ciljem uključivanja u programske aktivnosti što većeg broja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha.

Sufinanciranje obuhvaća sportske aktivnosti klubova osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha i rad Sportskog saveza osoba s invaliditetom Grada Rijeke.

Manifestacije

• Hendi kup – utrka u sklopu ulične utrke Homo si teć
Edukativno-sportski program za djecu i mlade s teškoćama u razvoju
Hrvatski olimpijski dan

Realizirani projekti i projekti u tijeku:

Brošura:

Vodič kroz udruge (2011.)