Građani za potrebe rekreacije mogu iznajmiti prostore u sportskim objektima te školskim dvoranama.

Iznajmljivanje sportskih terena moguće je u sljedećim objektima kojima upravlja TD Rijeka sport:

Atletska dvorana Kantrida
Centar Zamet
Dvorana mladosti – niska i visoka mala dvorana
Sportsko-rekreacijski centar 3. maj – dvorana
Bazeni Kantrida

 

Za Korištenje i iznajmljivanje sportskih terena u ostalim objektima sporta podnosi se Zahtjev Odjelu gradske uprave za sport i tehničku kulturu.

A građani za potrebe rekreacije mogu iznajmiti i neku od školskih dvorana.