Molimo kandidate da svoje prijave dostavljaju isključivo po objavi konkretnog oglasa. Informacije u svezi natječaja i oglasa za zapošljavanje mogu se dobiti u Službi kadrovskih poslova i pisarnica na telefon: 209-475 i 209-474.

Natječaji

16.01.2020. u 00:00

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši referent za komunalne objekte i elektroinstalacije – OGU za komunalni sustav

Natječaj vrijedi od 15.1.2020. do 23.1.2020.

07.01.2020. u 00:00

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Referent 1 tajnik mjesnog odbora – OGU za gradsku samoupravu i upravu

Oglas vrijedi od 7.1.2020. do 15.1.2020.

07.01.2020. u 00:00

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Referent 1 arhive – OGU za gradsku samoupravu i upravu

Oglas vrijedi od 7.1.2020. do 15.1.2020.

07.01.2020. u 00:00

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Referent 1 za otpremu pošte – OGU za gradsku samoupravu i upravu

Oglas vrijedi od 7.1.2020. do 15.1.2020.

18.12.2019. u 00:00

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1 – izvidnik

Grad Rijeka objavljuje natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1 – izvidnik (1 izvršitelj/ica) u Grad Rijeku – Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom – Direkciju za upravljanje objektima stambene namjene, uz probni rad od 3 mjeseca.

 Rok za podnošenje prijava na natječaj je 27.12.2019.

Skip to content