Natječaji

11.12.2017. u 00:00

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 2 za legalizaciju i komunalni doprinos (1 izvršitelj/ica)

Oglas vrijedi od 11.12.2017. do 19.12.2017. godine.

01.12.2017. u 00:00

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1 za prostorno uređenje (2 izvršitelja/ice)

Oglas vrijedi od 1.12.2017. do 11.12.2017. godine.

27.11.2017. u 00:00

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1 za organizaciju i potporu u provedbi projekata (1 izvršitelj/ica)

Natječaj vrijedi od 24.11.2017. do 04.12.2017. godine.