Nezaposlenost je dulje vrijeme središnji društveni problem s kojim se susreće cijela Hrvatska, ali i brojne druge europske zemlje. Grad Rijeka provodi različite mjere aktivne politike zapošljavanja nastojeći u okviru svojih nadležnosti odgovoriti na ovaj izazov.

Različite mjere aktivne politike zapošljavanja provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Pojedine skupine poput branitelja i osoba s invaliditetom ostvaruju posebne zakonima zajamčene prednosti pri zapošljavanju.

Na nezaposlenost mladih Grad Rijeka odgovara nizom projekata koje je pokrenuo upravo kako bi kod ove populacije razvio poduzetničke kompetencije i osigurao im adekvatne mogućnosti prvih ulazaka u svijet zaposlenih.

Također, Općim programom mjera za razvoj poduzetništva u Rijeci, Grad Rijeka u okviru svojih nadležnosti nastoji pomoći poduzetničkom sektoru čime posredno utječe na povećanje zaposlenosti.