Operativni program s 24 mjere prilagođene zahtjevima poduzetnika

Cilj Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva grada je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području grada Rijeke.

Program ukupno obuhvaća 24 mjere čiji su ciljevi jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, korištenja poduzetničke prostorne i informativne infrastrukture za realizaciju poduzetničkih poduhvata, podizanje razine poduzetničke kulture te rješavanje društvenih problema primjenom poduzetničkih načela.

Radi se o operativnom dokumentu koji se temelji na nacionalnim strateškim dokumentima iz područja razvoja poduzetništva i strateškim dokumentima razvoja grada Rijeke i koji je prilagođen zahtjevima poduzetnika.

Novi Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke usvojen je 2014. godine te je u odnosu na raniji program usmjeren na šire područje poduzetničkog djelovanja. Tako je definirana mjera poticanja socijalnog (društvenog) poduzetništva, dvije nove mjere koje se odnose na dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima, za dio postojećih mjera za koje su poduzetnici pokazali veliki interes podignuti su iznosi potpora, a dio je unaprijeđen i prilagođen zahtjevima i potrebama poduzetnika. Novine Programa odnose se i na razvoj nove poduzetniče infrastrukture u okviru Start up inkubatora za mlade i Inkubatora za kreativne industrije.