Operativni program s 22 mjere prilagođene zahtjevima poduzetnika

Cilj Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva grada je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području grada Rijeke.

Program ukupno obuhvaća 22 mjere čiji su ciljevi jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, korištenja poduzetničke prostorne i informativne infrastrukture za realizaciju poduzetničkih poduhvata, podizanje razine poduzetničke kulture te rješavanje društvenih problema primjenom poduzetničkih načela.

Korisnici sredstava su subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području grada Rijeke, i udruge osnovane kao pravne osobe čija je svrha promicanje gospodarskih interesa članica klastera, koje imaju sjedište na području grada Rijeke ili imaju članicu sa sjedištem na području grada Rijeke, koje posluju pozitivno i koje ostvaruju suradnju sa znanstveno – istraživačkom institucijom.

Praćenjem realizacije mjera iz Općeg programa mjera te u kontinuiranoj komunikaciji s poduzetnicima, javila se potreba da se postojeći program dodatno približi potrebama poduzetnika kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi. Slijedom navedenog, tijekom 2018. godine izmijenjen je i dopunjen Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke.

Uz izričito propisivanje gospodarskih subjekata koji su sukladno Uredbi Europske komisije izuzeti iz primjene Općeg programa mjera, s ciljem osiguravanja postizanja ciljanih učinaka dodjele potpora, izmjenama se određuje propisivanje minimalnih iznosa traženih potpora male vrijednosti te je izmijenjen i proširen sadržaj pojedinih mjera.