Gradonačelnik može na prijedlog Odjela za poduzetništvo, a na temelju iskaza interesa organizatora manifestacija, sajmova, sportskih događanja, koncerata i sličnih događanja koji se održavaju pod pokroviteljstvom ili uz potporu za provedbu programa od strane Grada Rijeke i/ili Turističke zajednice grada Rijeke, odnosno drugih događanja od značaja za Grad, odrediti drugačije radno vrijeme od propisanog Odlukom (a najduže do 6.00 sati) za:

  • ugostiteljske objekte iz skupine “Restorani“ (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane) i “Barovi“ (caffe bar, kušaonica, beach bar, kavana, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet),
  • ugostiteljske objekte iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“,
  • Objekte na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se pružaju isključivo usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka iz pretežito vlastite proizvodnje i/ili usluge usluživanja (kušanja) mošta, vina, voćnih vina, drugih proizvoda od vina i voćnih vina, jakih alkoholnih i alkoholnih pića te domaćih narezaka iz vlastite proizvodnje,
  • Ugostitelje koji povremeno, za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično, pružaju ugostiteljske usluge izvan ugostiteljskog objekta.

Odluku o radnom vremenu ugostitelja donosi Gradonačelnik na prijedlog Odjela.

Iskaz interesa podnosi se najkasnije u roku od 15 dana prije dana održavanja događanja.