Grad Rijeka propisuje radno vrijeme, postavljanje terasa i porez na potrošnju te kontrolira razinu buke na terasama.

Kontrola razine buke iz ugostiteljskih objekata

Nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje zaštita od buke provodi Komunalno redarstvo.