Poduzetnicima se pruža potpora putem bespovratnih subvencija te potpornih institucija i poduzetničke infrastrukture.

Grad Rijeka je u 2008. godini donio prvi Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke, sistematizirajući postojeće aktivnost na poticajima poduzetništvu, u cilju njihove transparentnosti i lakše komunikacije prema poduzetnicima.

Zbog utjecaja globalne krize na riječko gospodarstvo Program je kroz godine slijedio potrebe poduzetnika te je u više navrata nadopunjavan. Danas Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke obuhvaća 22 mjere, koje se odnose na neposredne potpore poduzetnicima putem dodjele nepovratnih subvencija, ali i na stvaranje povoljnih uvjeta poslovnih prostora Grada, kroz poduzetničke inkubatore i Start up inkubator Rijeka.