Poduzetnicima se pruža potpora putem bespovratnih subvencija te potpornih institucija i poduzetničke infrastrukture.

Grad Rijeka je u 2008. godini donio Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke, sistematizirajući postojeće aktivnost na poticajima poduzetništvu, u cilju njihove transparentnosti i lakše komunikacije prema poduzetnicima.

Zbog utjecaja globalne krize na riječko gospodarstvo Program  je kroz godine slijedio potrebe poduzetnika te je u više navrata nadopunjavan. Danas obuhvaća 24 mjere, unutar kojih, se 14 mjera odnosi na neposredne potpore poduzetnicima putem dodjele nepovratnih subvencija i mogućnost korištenja povoljnih uvjeta poslovnih prostora Grada, kroz Poduzetnički inkubator i Start up inkubator.

Dodjela nepovratnih subvencija poduzetnicima najveći je segment navedenog Programa koji je strukturiran kroz 12 mjera, putem kojih je moguće ostvariti subvenciju troškova za :

 • certificiranje proizvoda i procesa, izradu marketinških planova i/ili istraživanja tržišta,
 • udruživanje gospodarskih subjekata,
 • uvođenje sustava i aplikacija podrške pri odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju,
 • implementaciju industrijskog i grafičkog dizajna,
 • nabavu i ugradnju strojeva i opreme,
 • pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika,
 • izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije,
 • financiranje kamate za poduzetničke kredite,
 • komercijalizaciju inovativnog proizvoda ili usluga,
 • projekte u području energetske učinkovitosti te
 • troškove obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika.

U kontekstu stanja na tržištu rada i mogućnosti zapošljavanja posebno je zanimljiva mjera subvencioniranje poduzetnika početnika, jer subvencija inicijalnih ulaganja za ovu kategoriju znači lakši iskorak na tržište, što neposredno predstavlja jedan oblik samozapošljavanja i novog zapošljavanja.

Sustav nepovratnih subvencija (potpora malih vrijednosti) provodi se kroz dodjelu potpora u visini od 50% do 80% realiziranih troškova (ovisno o pojedinoj mjeri) koje poduzetnici mogu ostvariti putem Javnog poziva. Minimalni iznos subvencije nije definiran, dok maksimalni ovisi o pojedinoj mjeri i kreće se u rasponu od 15.000,00 pa do 100.000,00 kuna.

Grad Rijeka jedan je od prvih gradova u Hrvatskoj koji je prepoznao važnost pomoći poduzetnicima u početnoj fazi realizacije poduzetničkih ideja i poduhvata. U tom kontekstu prije skoro dva desetljeća oformljena su dva poduzetnička inkubatora koji riječkim poduzetnicima nude povoljne uvjete najma poslovnog prostora. Poduzetničkim inkubatorom za račun Grada upravlja Riječka razvojna agencija Porin. Također, slijedom kretanja na tržištu rada i zahtjeva mlađe populacije za ulazak u svijet poduzetništva, Grad Rijeka je krajem 2012. godine krenuo sa projektom Start-up inkubatora za mlade. Start-up inkubator namijenjen je studentima te mladim osobama ili timovima do 29 godina starosti kojima ja uz besplatnu mentorska i savjetodavnu pomoć data mogućnost razvoja vlastite poslovne ideje.