Rijeka svojim geografskim položajem, prometnom povezanošću, razvijenom infrastrukturom, ali i otvorenošću i multikulturalnošću njenih građana, predstavlja pogodno mjesto za ulaganje i poslovanje.

Rijeka je najveća hrvatska luka smještena na raskrižju srednjeeuropskih i jadransko-mediteranskih puteva s najkraćim pomorskim vezama do krajnjih odredišta. Svoju povijest temelji na tradiciji u industrijskoj proizvodnji, brodogradnji, proizvodnji naftnih derivata, farmaceutskih proizvoda, uslužnom sektoru te primjeni novih tehnologija u suradnji sa sveučilišnom zajednicom.

Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014-2020 definirala je tri strateška cilja: Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkoga prometnog pravca, Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo te  Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa.
Upravo je vrhunska opremljenost Sveučilišta u Rijeci i njenih sastavnica, kao i suradnja sa gospodarskim sektorom temelj za daljnji razvoj Rijeke i njenog okruženja.

Velike investicije u sportsku infrastrukturu, proširenje lučkih kapaciteta, prometnu infrastrukturu ali i znanstveno-istraživačku infrastrukturu u izgradnju sveučilišnog kampusa obilježile su proteklo desetljeće u Rijeci.

Isto tako, uređena komunalna infrastruktura, doneseni Prostorni plan uređenja kao i Generalni urbanistički plan,  kvalitetan i stručan kadar te usmjerenost na inovacije, nove tehnologije i podršku razvoja gospodarstva čini Rijeku kvalitetnim mjestom za nove investicije.

Zahvaljujući svom geoprometnom položaju, kvalitetnoj infrastrukturi, industrijskoj i kulturnoj baštini te okruženju koje pruža izbor za ulaganja od turizma, akvakulture do proizvodnih sadržaja, grad Rijeka je izrazito atraktivno središte za poslovanje u okviru širokog spektra djelatnosti.

Unazad nekoliko godina u Rijeci je pokrenut veliki investicijski ciklus, izgrađeno je više sportskih objekata od bazena, dvorana, do nogometnog igrališta. Proširuju se lučki kapaciteti, ulažu se milijuni kuna u komunalnu infrastrukturu, a ulaganja u turističke kapacitete kao što je to primjerice na Kostabeli, uz jačanje brodograđevne industrije i ulaganja u kulturne sadržaje pokazuje svu raznovrsnost riječkog gospodarstva i potencijale za poslovanje.

Veliki značaj za riječko gospodarstvo predstavlja promocija Rijeke kao nove kruzing i jahting destinacije kao i odluka kojom Rijeka nosi titulu Europske prijestolnice kulture 2020. godine.

Pored navedenog treba istaknuti kako Rijeka ima niz strategija koje definiraju njezin razvoj koji podrazumijeva pametan, održiv i uključiv rast temeljen na društva znanja i novih tehnologija te jačanju socijalne uključenosti i razvoju projekata od interesa svih njezinih stanovnika.

Navedeno predstavlja veliki potencijal za uspješno poslovanje na riječkom području.