U nadležnosti Grada Rijeke je dodjela koncesija za distribuciju toplinske energije te dimnjačarske poslove, a koncesijsko odobrenje dodjeljuje se za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru.

Koncesija za dimnjačarske poslove dodijeljena je tvrtki Dimnjačar d.o.o. Rijeka, a koncesija za distribuciju toplinske energije tvrtki Energo.

Postupak davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru, visina naknade za davanje koncesijskog odobrenja, te sastav Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja propisani su Uredbom (Narodne novine 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14).