U nadležnosti Grada Rijeke je dodjela koncesija za obavljanje djelatnosti tržnice na malo, distribuciju toplinske energije te dimnjačarske poslove, a koncesijsko odobrenje dodjeljuje se za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru.

Koncesija za obavljanje tržne djelatnosti 2007. godine dodijeljena je tvrtki "Tržnice Rijeka", koncesija za dimnjačarske poslove 2012 je dodijeljena tvrtki Dimnjačar d.o.o. Rijeka, a koncesija za distribuciju toplinske energije tvrtki Energo.

Postupak davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru, visina naknade za davanje koncesijskog odobrenja, te sastav Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja propisani su Uredbom (Narodne
novine 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14).