Registar koncesija jedinstvena je elektronička evidencija ugovora i središnji izvor informacija o svim vrstama koncesija danima na području Republike Hrvatske i u nadležnosti je Ministarstva financija.

Postupanja vezano za koncesije propisana su Zakonom o koncesijama (Narodne novine br. 143/12 i 107/20) i Pravilnikom o Registru koncesija (Narodne novine br. 26/13 i 1/18).

Podaci iz Registra koncesija su javni. Pristup podacima iz Registra koncesija omogućen je svim pravnim i fizičkim osobama te građanima putem interneta na stranicama Financijske agencije (http://www.fina.hr) i Ministarstva financija (http://www.mfin.hr).

Grad Rijeka kao davatelj koncesije izrađuje objedinjeni godišnji plan davanja koncesija u skladu sa srednjoročnim (trogodišnjim) planom putem Upravnog odjela gradske uprave za financije, Odsjeka za proračun.

Grad Rijeka kao davatelj koncesija i kao obveznik prema Registru koncesija dostavlja podatke i sve obrasce propisane Pravilnikom o ustroju i vođenju Registra koncesija te obavlja poslove praćenja i usklađenja po svim osnovama putem Upravnog odjela gradske uprave za financije.

Dokumenti:

Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području grada Rijeke za razdoblje od 2023. do 2025. godine (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/22)

Plan davanja koncesija na području grada Rijeke za 2023. godinu (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/22)