Gradsko vijeće je na sjednici održanoj 8. prosinca 2022. godine na daljnje petogodišnje razdoblje, koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova povjerilo tvrtki “Dimnjačar” d.o.o. Rijeka.

Koncesionar poslove obavlja u skladu s Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 17/07, 55/09, 21/12 i 54/12).

Nadzor nad izvršavanjem obveza iz ugovora o koncesiji obavlja Komunalno redarstvo.