Gradsko vijeće Grada Rijeke dodijelilo je koncesiju za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije na rok od 30 godina Trgovačkom društvu Energo d.o.o. Rijeka.