Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 30. ožujka 2006. godine, dodijelilo je koncesiju za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije na rok od 30 godina Trgovačkom društvu Energo d.o.o. Rijeka.