Registar koncesija jedinstvena je elektronička evidencija ugovora i središnji izvor informacija o svim vrstama koncesija danima na području Republike Hrvatske i u nadležnosti je Ministarstva financija.

Postupanja vezano za koncesije propisana su Zakonom o koncesijama (Narodne novine br. 143/12) i Pravilnikom o Registru koncesija (Narodne novine br. 26/13).

Podaci iz Registra koncesija su javni. Pristup podacima iz Registra koncesija omogućen je svim pravnim i fizičkim osobama te građanima putem interneta na stranicama Financijske agencije  i Ministarstva financija.

Grad Rijeka kao davatelj koncesije izrađuje objedinjeni godišnji plan davanja koncesija u skladu sa srednjoročnim (trogodišnjim) planom putem Odjela gradske uprave za financije, Direkcije za proračun.

Grad Rijeka kao davatelj koncesija i kao obveznik prema Registru koncesija dostavlja podatke i sve obrasce propisane Pravilnikom o ustroju i vođenju Registra koncesija te obavlja poslove praćenja i usklađenja po svim osnovama putem Odjela gradske uprave za financije, Direkcije analitičkih knjigovodstava.

Nadležan odjel: Odjel za financije, Direkcija gradskih poreza i ostalih prihoda