Autotaksi prijevoz na području i sa područja Grada obavlja se na temelju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza te Ugovora o koncesiji do njihovog isteka. Dozvolu izdaje Grad, Odjel gradske uprave za komunalni sustav. Dozvola se izdaje na vrijeme od pet godina. Dozvola nije prenosiva i može ju koristiti samo autotaksi prijevoznik kojem je izdana.

Na području Grada Rijeke autotaksi prijevoz se do 2010. godine obavljao na temelju Ugovora o koncesiji kojeg je Grad Rijeka zaključio sa autotaksi prijevoznicima na temelju provedenog javnog natječaja. Sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine 178/04 i 48/05, 111/06, 63/08 i 124/09) autotaksi prijevoz na području Grada Rijeke uređen je novom Odlukom o autotaksi prijevozu (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 6/10, 10/10, 16/10), temeljem koje se autotaksi prijevoz obavlja temeljem dozvole.