Nove izmjene Zakona o prijevozu u cestovnom prometu neće utjecati na riječku Odluku o autoprijevozu, što pokazuje, zaključeno je na gradonačelnikovom kolegiju, da je Rijeka osmislila dobar model uređenja taksi prijevoza. Velik broj gradova primijenio je riječka iskustva, kojima se osigurava znatno jeftiniji prijevoz nego prije.

Kako je kazala pročelnica Odjela za komunalni sustav Irena Miličević, nakon što je zakonom od početka ove godine propisano da se obavljanje taksi prijevoza obavlja putem dozvola, a ne više koncesija, u Rijeci temeljem odredbi novog zakona vozi 67 vozila. Uz 12 taksi prijevoznika, koji mogu voziti do isteka koncesije, u Rijeci sada taksi prijevoz obavlja 80 vozila, što je najveći broj vozila u posljednjih desetak godina.

“Nakon inicijative nekih autoprijevozničkih udruga iz Hrvatske, Sabor je u srpnju donio izmjene Zakona o cestovnom prometu prema kojem jedinice lokalne samouprave mogu utvrditi mjerila na temelju kojih će odrediti broj taksi prijevoznika ili vozila kojima se obavlja taksi prijevoz na njihovom području. Smatramo da, s obzirom na broj do sada izdanih dozvola, koji još uvijek nije dovoljan za područje grada Rijeke, ne bi trebalo ni to ograničavati, što je i u skladu sa mišljenjem Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja,” kazala je pročelnica Miličević. Grad Rijeka je, primjenjujući novi zakon početkom godine, odredio samo maksimalne cijene, a kako su izmjene zakona potvrdile riječku praksu, taksi prijevoznici nastavljaju obavljati taksi prijevoz prema postojećim cjenicima.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel izrazio je zadovoljstvo što su praksa, zakonodavac, pa čak i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, potvrdile riječki model uređenja taksi prijevoza.
“Svjesni smo da ni u Rijeci nije sve idealno, jer i dalje ima osoba koje nelegalno obavljaju taksi prijevoz te da i taksi prijevoznici s dozvolom ponekad rade što ne bi trebali, ali mislim da se nepravilnosti mogu ispraviti u suradnji nadležne inspekcije i komunalnih redara. Smatram da je važnije od svega što smo Riječanima i njihovim gostima omogućili taksi prijevoz po prihvatljivim cijenama,” kazao je Obersnel.

DPU stambenog područja Bok na Drenovi

DPU stambenog područja Bok na Drenovi
Gradskom vijeću upućen je prijedlog odluke o izradi Detaljnog plana uređenja stambenog područja Drenova – Bok. Radi se o vrlo atraktivnom neizgrađenom prostoru namijenjenom višeobiteljskoj izgradnji nešto većeg standarda stanovanja uz javne i društvene sadržaje na najjužnijem području Donje Drenove površine od oko 4.50 ha. Izradu DPU-a, koja bi mogla biti vrlo skoro gotova, inicirali su vlasnici zemljišta, a na tom se prostoru bit će omogućena izgradnja 100-tinjak stanova, s time da će neki objekti zasigurno biti namijenjeni i tržištu.

Izmjena Odluke o spomeničkoj renti
U skladu s izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Gradskom vijeću upućene su izmjene Odluke o spomeničkoj renti, prema kojoj su korisnik koncesije na kulturnom dobru te fizičke i pravne osobe koje obavljaju prerađivačku ili proizvodnu djelatnost kao pretežitu djelatnost oslobođeni su od plaćanja spomeničke rente. Zbog te će izmjene gradski proračun biti umanjen za prihod od oko milijun kuna godišnje. Kako je pojasnila pročelnica Odjela za kulturu Ivanka Persić, za druga usuglašavanja s izmjenama zakona nema potrebe, jer Grad Rijeka ni do sada nije postavio do sada maksimalni dopušteni iznos spomeničke rente od 10 kuna, s time da su već dvije godine na snazi sniženi, antirecesijski iznosi spomeničke rente.

Predloženo je da Grad Rijeka trenutno ne primijeni mogućnost koje daju izmjene zakona, a to je da i neke druge korisnike izuzme od plaćanja spomeničke rente fizičke ili pravne osobe, jer bi se time onemogućilo sufinanciranje planiranih i već započetih projekta obnove pročelja i krovova, odnosno financiranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Grada Rijeke.

38. gradonačelnikov kolegij listopad 2010.

Projekti u osnovnim školama iznad državnog standarda idu dalje
Šire javne potrebe u osnovnim školama u školskoj 2010./2011. godini finanirat će se u ukupnom iznosu od 741 tisuću kuna. Prema riječima pročelnice Odjela za odgoj i školstvo Branke Renko-Silov, u posljednjih desetak godina, od kada je Grad Rijeka preuzeo brigu o osnovnom školstvu uveden je niz projekata iznad državnog pedagoškog standarda, za čije financije je, zbog recesije, ove godine ipak osigurano nešto manje sredstava.

U informatiku od 1. do 4. razreda osnovne škole bit će uključeno 2227 ili 50% učenika riječkih škola, a unatoč činjenici da je Sabor iz državnog pedagoškog standarda izbacio obvezu učenja plivanja u drugom razredu osnovne škole, Grad Rijeka će i ove godine nastaviti s projektom Rijeka pliva, u koji će biti uključeno 1034 učenika drugih razreda. Sufinancirat će se i prehrana učenika Centra za odgoj i obrazovanje, programi za darovite učenike E-matematička učionica i LIADO te nastava euritmije i obrade drva u Osnovnoj waldorfskoj školi.

Temeljem odluke gradonačelnika, objavit će se natječaj Ureda Grada za financiranje udruga građana u 2011. godini. Cilj natječaja je podržati projekte kojima se potiče razvoj civilnoga društva te unapređuje partnerski odnos Grada i civilnog društva.

Odlučeno je kako će se produžiti rok na koji je utvrđena Lista prioriteta za davanje stanova u najam utvrđena za razdoblje od 01. siječnja 2007. godine do 31. prosinca 2010. godine. Lista će vrijediti do donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova, koji će biti temelj za izradu nove Odluke o davanju stanova u najam, ali ne dulje od 30. lipnja 2011. godine