Grad Rijeka izdaje niz dozvola vezanih uz prijevoz

U nadležnosti Grada Rijeke je izdavanje sljedećih dozvola: