Zakoni vezani uz poduzetništvo:

  • Zakon o trgovačkim društvima (izmjene i dopune NN. br. 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03 i Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 114/11, 68/13, 110/15) i (pročišćeni tekst  NN. br. 152/11)
  • Zakon o obrtu (izmjene i dopune NN. br.  73/93, 90/96, 102/98, 64/01, 71/01, 49/03, 68/07, 79/07, 40/10, novi Zakon 143/13)
  • Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN. br. izmjene i dopune 111/12, 28/13)
  • Zakon o doprinosima (izmjene i dopune NN. br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14)
  • Zakon o radu (izmjene i dopune NN. br.  149/09, 61/11, 82/12, 73/13, novi Zakon 93/14)
  • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (izmjene i dopune NN. br.  138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 50/12, 80/13, novi Zakon 85/15)
  • Zakon o trgovini (izmjene i dopune NN. br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14)