Prikaz najvažnijih poreza čiji su obveznici  poduzetnici u Hrvatskoj. Osim toga navodimo poreze koje moraju plaćati poduzetnici sa sjedištem na području grada Rijeke.

Najvažniji porezi Republike Hrvatske:

Informacije o načinu obračunavanja i plaćanja ovih te svih ostalih poreza Republike Hrvatske mogu se pronaći na internetskim stranicama Porezne uprave.

Projekt ePorezna je skup usluga namijenjenih poreznim obveznicima koje omogućuju izvršavanje poreznih obveza putem Interneta.

Porezi Grada Rijeke su: