Porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara (proizvoda, roba, novoizgrađenih građevina, opreme i sl.) i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu, na uvoz dobara u tuzemstvo pri čemu se pod uvozom razumijeva i unos i prijam i drugi oblici uvoza dobara.

Porezni obveznici za PDV su osobe (poduzetnici) registrirane za obavljanje poduzetničke djelatnosti.

Porez na dodanu vrijednost plaća se po različitim stopama, ovisno o vrsti proizvoda ili usluge određenih Zakonom.

RAZDOBLJE OPOREZIVANJA

Razdoblje oporezivanja je kalendarska godina. Ako je porezni obveznik poslovao samo tijekom dijela kalendarske godine, tada je razdoblje oporezivanja razdoblje poslovanja.

Opširnije o porezu na dodanu vrijednost  na web stranici porezne uprave.