Osnovne značajke poreza na dobit: porezna stopa, porezni obveznik, porezna osnovica te porezno razdoblje.

POREZNI OBVEZNIK

Porezni obveznik je trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba koja obavlja djelatnost radi stjecanja dobiti, dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi.

POREZNA OSNOVICA

Porezna osnovica je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama Zakona.

POREZNO RAZDOBLJE

Porez na dobit utvrđuje se za porezno razdoblje koje je u pravilu kalendarska godina.

Opširnije o porezu na dohodak na web stranici porezne uprave.