Definicija subjekata malog gospodarstva prema Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva

Prema Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu te koji:
1) zapošljavaju prosječno godišnje manje od 250 radnika
2) u poslovanju su neovisni
3) ostvaruju ukupni godišnji promet do 216.000.000,00 kuna ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak u vrijednosti do 108.000.000,00 kuna.

Neovisnost u poslovanju znači da druge fizičke ili pravne osobe koje ne udovoljavaju postavljenim kriterijima, pojedinačno ili zajednički nisu vlasnici više od 25% udjela u vlasništvu ili pravu odlučivanja u subjektu malog gospodarstva. Neovisnost u poslovanju postoji i ako je prekoračen udjel od 25% u sljedećim slučajevima:
– ako udio u vlasništvu ili pravu odlučivanja u subjektu malog gospodarstva ima investicijski fond ili drugi institucionalni ulagatelji pod uvjetom da nemaju kontrolu nad subjektom malog gospodarstva, bilo pojedinačno ili zajednički, ili
– ako raspored udjela u vlasništvu u subjektu malog gospodarstva nije moguće odrediti te se na osnovi posebne pisane izjave subjekta malog gospodarstva može opravdano pretpostaviti da druge fizičke ili pravne osobe koje ne udovoljavaju kriterijima, pojedinačno ili zajednički nisu vlasnici više od 25% udjela.

Prema veličini razlikuju se mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva:
Mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje:
1) prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika,
2) ostvaruju ukupni godišnji promet do 14.000.000,00 kuna ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak u vrijednosti do 7.000.000,00 kuna,
Mali subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje:
1) prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 50 radnika,
2) ostvaruju ukupni godišnji promet do 54.000.000,00 kuna ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak u vrijednosti do 27.000.000,00 kuna,
Srednji subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe čiji je godišnji prosječni broj radnika, ukupni godišnji promet ili zbroj bilance, odnosno dugotrajna imovina veća od ranije utvrđenih.