Na sve konkurentnijem tržištu jedan od glavnih aduta svakog poduzetnika su kvalitetni zaposlenici. Osim oglašavanja u medijima ili putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, postoji niz načina kako poduzetnik može pronaći odgovarajućeg radnika.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Prijavljene potrebe za zaposlenikom mogu se dostaviti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na za to propisanim obrascima. Po primitku prijave, Zavod će prijavu prema želji poslodavca, objaviti u svojim sredstvima informiranja na način utvrđen aktom Zavoda i izvijestiti podnositelja prijave o mogućnostima zapošljavanja. Na web-portalu HZZ-a može se pretražiti baza podataka slobodnih ponuda radnika te prijaviti potreba za zaposlenikom.

Privatne tvrtke za zapošljavanje

Promjenom Zakona, u Hrvatskoj se posredovanjem kod zapošljavanja mogu baviti i privatne tvrtke, a sve se češće osnivaju i tvrtke za privremeno zapošljavanje u slučajevima sezonske potrebe za radnicima ili vremenski ograničenih projekata,
Također, osim na stranicama državne tvrtke za zapošljavanje, odgovarajućeg zaposlenika je moguće pronaći i preko drugih servisa, kao što je portal Moj posao ili Posao.

Zapošljavanje osoba s invaliditetom

Sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 143/02, 33/05) provode se različite aktivnosti čiji je cilj integracija osoba s invaliditetom u svijet rada. Namjera Zakona je osigurati uvjete za što intenzivnije uključivanje osoba s invaliditetom u otvoreno tržište rada iako je predviđeno i zapošljavanje u zaštićenim uvjetima te uključivanje u radne centre. U okviru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 2003. godine djeluje Odsjek za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Kako zaposliti stranca

Stranac može raditi u Republici Hrvatskoj na temelju radne ili poslovne dozvole. U slučajevima određenima Zakonom o strancima (“Narodne novine”, broj 109/03) stranac može raditi bez radne dozvole. Za izdavanje radnih i poslovnih dozvola strancima nadležno je Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno Policijske uprave. Temeljem Zakona o strancima,  Vlada svake godine donosi Odluku utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca.

Zapošljavanje redovitih učenika srednjih škola

Ustanova “Dom mladih” Rijeka obavlja djelatnost posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika srednjih škola. Zapošljavanjem srednjoškolaca poslodavac može kvalitetno i uspješno riješiti potrebu za obavljanjem privremenih i povremenih poslova.

Dan karijera

Dan Karijera tradicionalan je jednodnevni sajam na kojem se predsjednici i članovi uprava, te direktori za upravljanje ljudskim resursima najpoznatijih hrvatskih tvrtki nalaze na jednom mjestu kako bi najboljim studentima i mladim profesionalcima pokazali zašto je upravo njihova tvrtka najbolji prvi poslodavac u karijeri. Prvi dan karijera u Rijeci u organizaciji portala Moj posao te s Gradom Rijekom kao jednim od pokrovitelja, održan je tijekom svibnja 2006.