Riječki inovatori na hrvatskim i međunarodnim natjecanjima osvojili su brojna priznanja. Kako bi se najbolje ideje kreativnih ljudi pretvorile u robu na tržištu, osnovane su brojne udruge inovatora, ali i tvrtke, čiji je cilj unaprijediti okruženje za poticanje, razvoj i stvaranje novih proizvoda i tehnologija. Jedan od najvažnijih ciljeva tih aktivnosti je povezivati obrtnike i poduzetnike s autorima novih tehničkih zamisli, odnosno potaknuti produktivno (samo)zapošljavanje i poduzetništvo.
Grad Rijeka podupire rad inovatora, posebno mladih ljudi kao uzdanica gospodarskog razvoja Rijeke i šire okolice. Gradskim proračunom osigurana su sredstva za poticanje inventivne djelatnosti inovatorima grada Rijeke, a sredstva prema Kriterijima za raspodjelu sredstava za promicanje i poticanje inovacija raspoređuje Savez riječkih inovatora.

Udruge i tvrtke koje nude potporu u pretvaranju inovacija u proizvod:

Tehnološko-inovacijski centar Rijeka d.o.o. (TIC)
Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o.
Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Rijeci (SuR UTT)  
Teh-nova d.o.o.
Centar za inovacije i transfer tehnologije
Tehnološki centar Rijeka
Na stranicama Bizneta  nalazi se korisna publikacija Vodič za inovatore, nastala u suradnji Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Hrvatske gospodarske komore. Iako je izdana još 2002. godine, sadrži mnoge korisne informacije o proces dolaska od inovacije do proizvoda.
Osnovne informacije i publikacije o zaštiti intelektualnog vlasništva i postupcima za priznanje prava u Republici Hrvatskoj mogu se dobiti u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo.
Vlada RH je u ožujku 2006. osnovala Hrvatski institut za tehnologiju (HIT), koji je u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ). Glavna zadaća HIT-a je potpora i unapređenje komercijalizacije tehnoloških projekata te potpora tješnjoj suradnji između znanstvene zajednice i gospodarstva.