Potpore za poticanje rada inovatora te komercijalizaciju inovacija

Grad Rijeka podupire rad inovatora, posebno mladih ljudi kao uzdanica gospodarskog razvoja Rijeke i šire okolice. Stoga Grad Rijeka kroz Program javnih potreba u tehničkoj kulturi osigurana su sredstva za poticanje inventivne djelatnosti inovatorima grada Rijeke. Sredstva prema Kriterijima za raspodjelu sredstava za promicanje i poticanje inovacija raspoređuje Savez riječkih inovatora.

U Rijeci ima puno inovatora, što potvrđuju i brojne nagrade na raznim natjecanjima, no često se inovacije ne uspiju probiti na tržište upravo zbog nedostatka inicijalnih sredstava za pripremu ideje za komercijalizaciju.

Stoga Grad Rijeka putem Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke sufinancira razvoj komercijalizacije inovativnih proizvoda i usluga. Dodjelom subvencija želi se potaknuti razvoj inovacija i tržišne uspješnosti novih ili bitno izmijenjenih proizvoda i/ili usluga koje nositeljima inovacijskog procesa pružaju konkurentnu prednost na tržištu.

Kako bi se najbolje ideje kreativnih ljudi pretvorile u robu na tržištu, osnovane su brojne udruge inovatora, ali i tvrtke, čiji je cilj unaprijediti okruženje za poticanje, razvoj i stvaranje novih proizvoda i tehnologija. Jedan od najvažnijih ciljeva tih aktivnosti je povezivati obrtnike i poduzetnike s autorima novih tehničkih zamisli, odnosno potaknuti produktivno (samo)zapošljavanje i poduzetništvo.

Institucije i tvrtke koje nude potporu u pretvaranju inovacija u proizvod: