Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade odnosno Odsjek za sport i tehničku kulturu na početku kalendarske godine objavljuje Javni poziv za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za narednu godinu.

Javne potrebe u tehničkoj  kulturi Grada Rijeke su programi, manifestacije, projekti i poslovi za koje se sredstva osiguravaju unutar Proračuna Grada Rijeke. Osim financiranja programa, gradska uprava utvrđuje i način praćenja korištenja dodijeljenih sredstava. Utvrđivanje programa i njihovo uvrštavanje u Program javnih potreba u tehničkoj kulturi provodi se putem Javnog poziva koji raspisuje Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade odnosno Odsjek za sport i tehničku kulturu. Otvaranje i pregled prijava projekata i programa izvršava Povjerenstvo za administrativnu provjeru prijava projekata i programa, dočim ocjenu prijavljenih projekata i programa izvršava Stručno ocjenjivačko povjerenstvo.

Sukladno odrednicama sadržanim u Zaključku gradonačelnika dužnost je povjerenstva, rukovodeći se odrednicama sadržanim u Protokolu o upravljanju procesom javnih potreba u tehničkoj kulturi i Javnim pozivom, izvršiti evidentiranje te otvaranje zaprimljenih prijava projekata i programa, provjeru da li zaprimljene prijave ispunjavaju propisane uvjete Javnog poziva od strane Prijavitelja, razvrstati zaprimljene prijave na one koje udovoljavaju i one koje ne udovoljavaju propisanim uvjetima Javnog poziva te donijeti Odluku o prijavama koje se upućuju u daljnju proceduru, odnosno na stručno ocjenjivanje od strane Stručnog ocjenjivačkog povjerenstva.

Zatim se vrši evaluacija pojedinog prijavljenog projekta odnosno programa na evaluacijskim obrascima.

Upravni odjel izrađuje Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi s planom raspodjele sredstava po pojedinim programima odnosno korisnicima. Konačni prijedlog programa i plana raspodjele sredstava utvrđuje gradonačelnik Grada Rijeke i prosljeđuje Gradskom vijeću na usvajanje. Program se objavljuje u “Službenim novinama Grada Rijeke” i na web stranici Grada.