Natječaj za javne potrebe u tehničkoj kulturi raspisuje se svake godine.

Javne potrebe u kulturi Grada Rijeke su programi, manifestacije, projekti i poslovi za koje se sredstva osiguravaju unutar Proračuna Grada Rijeke. Osim financiranja programa, gradska uprava utvrđuje i način praćenja korištenja dodijeljenih sredstava. Utvrđivanje programa i njihovo uvrštavanje u Program javnih potreba u tehničkoj kulturi provodi se putem javnog poziva koji raspisuje Odjel gradske uprave za sport i tehnički kulturu. Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa provodi stručno ocjenjivačko povjerenstvo za obradu i vrednovanje pisanih ponuda projekata i programa koje imenuje gradonačelnik Grada Rijeke.

Sukladno odrednicama sadržanim u Zaključku gradonačelnika dužnost je povjerenstva, rukovodeći se odrednicama sadržanim u Protokolu o upravljanju procesom javnih potreba u tehničkoj kulturi i Javnim pozivom, ocijeniti prijavljene projekte odnosno programe, odabrati i utvrditi prednost svakog pojedinog prijavljenog projekta odnosno programa.

Zatim se vrši evaluacija pojedinog prijavljenog projekta odnosno programa na evaluacijskim obrascima.

Odjel izrađuje Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi s planom raspodjele sredstava po pojedinim programima odnosno korisnicima. Konačni prijedlog programa i plana raspodjele sredstava utvrđuje gradonačelnik Grada Rijeke i prosljeđuje Gradskom vijeću na usvajanje. Program se objavljuje u “Službenim novinama Grada Rijeke” i na web stranici Grada.