Osnovni cilj programa je putem informatičke edukacije pomoću softvera za slijepe – čitača ekrana JAWS za Windowse, omogućiti digitalnu inkluziju slijepih osoba iz Udruge slijepih Primorsko-goranske županije. Centar tehničke kulture Rijeka će kao partner informatički obrazovati slijepe osobe na područjima osnove računala, obrade teksta te pretraživanja Interneta.

Više na internetskim stranicama Udruge slijepih PGŽ.

 

Skip to content