Osnovni cilj programa je putem informatičke edukacije pomoću softvera za slijepe – čitača ekrana JAWS za Windowse, omogućiti digitalnu inkluziju slijepih osoba iz Udruge slijepih Primorsko-goranske županije. Centar tehničke kulture Rijeka će kao partner informatički obrazovati slijepe osobe na područjima osnove računala, obrade teksta te pretraživanja Interneta.

Više na internetskim stranicama Udruge slijepih PGŽ.