Temeljni je zadatak tehničke kulture podizanje razine tehnološke pismenosti građana, osobito mladeži.

Programski ciljevi i područja financiranja

Financiranje Programa javnih potreba Grada Rijeke u tehničkoj kulturi temelji se na razvoju, ustrojstvu i zadovoljavanju potreba amaterskog bavljenja tehničkom kulturom i upravljanju objektima namjenjenim za sport ili tehničku kulturu u vlasništvu Grada Rijeke.

Poslovna suradnja sa Zajednicom tehničke kulture grada Rijeke, kao krovnom udrugom u tehničkoj kulturi na lokalnoj razini, omogućuje adekvatnije praćenje programa financiranih sredstivma proračuna namijenjenjih provedbi programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.

Programske aktivnosti u tehničkoj kulturi

Svrha Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke je programskim ciljevima sustavno usmjeravati razvoj tehničke kulture kroz sljedeće aktivnosti:

  • Obrazovanje u području tehničke kulture
  • Promocija tehničke kulture
  • Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi
  • Funkcioniranje sustava tehničke kulture
  • Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti
  • Nagrade i priznanja za tehnička postignuća

Grad Rijeka prati i financira Zajednicu tehničke kulture Rijeka (ZTK Rijeka) i 50 udruga tehničke kulture s približno 3.000 članova koji su raspoređeni u 12 grana tehničke kulture.

Provedbom programa tehničkoga, tehnološkog i informatičkog opismenjavanja i stručnog usavršavanja izravno se utječe na primjenu novih tehnologija u svakodnevnom i poslovnom životu.