Temeljni je zadatak tehničke kulture podizanje razine tehnološke pismenosti građana, osobito mladeži.

Programski ciljevi i područja financiranja

Financiranje Programa javnih potreba Grada Rijeke u tehničkoj kulturi temelji se na razvoju, ustrojstvu i zadovoljavanju potreba amaterskog bavljenja tehničkom kulturom i upravljanju objektima namjenjenim za sport ili tehničku kulturu u vlasništvu Grada Rijeke.

Poslovna suradnja sa Zajednicom tehničke kulture grada Rijeke, kao krovnom udrugom u tehničkoj kulturi na lokalnoj razini, omogućuje adekvatnije praćenje programa financiranih sredstivma proračuna namijenjenjih provedbi programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.

Programska područja u tehničkoj kulturi:

  • program poticanja i promicanja tehničke kulture,
  • programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina,
  • specifični programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja darovite i hendikepirane djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina,
  • programi prekvalifikacije i dokvalifikacije djelatnika i programi organiziranja invetivnog rada,
  • program organiziranja promaknuća tehnoloških inovacija (izložbe, sajmovi i smotre),
  • nabavka opreme održavanje objekata tehničke kulture od interesa za Grad Rijeku.

 

Grad Rijeka prati i financira Zajednicu tehničke kulture Rijeka (ZTK Rijeka) i 50 udruga tehničke kulture s približno 3.000 članova koji su raspoređeni u 12 grana tehničke kulture.

Provedbom programa tehničkoga, tehnološkog i informatičkog opismenjavanja i stručnog usavršavanja izravno se utječe na primjenu novih tehnologija u svakodnevnom i poslovnom životu.