Temeljem poziva za predlaganje programa Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2023. godini, Kulturna vijeća vrednovala su pojedine programe u skladu s propisanim kriterijima sustava vrednovanja te predložila sufinanciranje pojedinog programa u skladu s iznosima propisanim normativima sufinanciranja te zadanom financijskom okviru.