Temeljem poziva za predlaganje programa Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2019. godini. Kulturna vijeća vrednovala su pojedine programe u skladu s propisanim kriterijima sustava vrednovanja te predložilo sufinanciranje pojedinog programa u skladu s iznosima propisanim normativnima sufinanciranja te financijskom okviru koji je zadao Odjel gradske uprave za kulturu.