Programom javnih potreba u kulturi za 2018. godinu će se u 2018. g. iz proračuna Grada Rijeke izdvojiti 3.370.000,00 kuna. Tim će se sredstvima podupirati zaštita i očuvanje kulturnih dobara, potom muzejske, knjižnične, kazališne, glazbene i glazbeno-scenske, dramske umjetnosti, plesa i pokreta, izložbene djelatnosti te likovne umjetnosti, kao i knjižne i nakladničke djelatnosti, filmske djelatnosti i nove medijske kulture.

Ove godine pristiglo je sveukupno 410 prijedloga programa. U djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara pristiglo je 29 prijedloga programa od ukupno 25 predlagatelja, u nakladničkoj, knjižnoj i knjižničnoj djelatnosti pristiglo je 53 prijedloga programa od 26 predlagatelja od čega je ocjenjivano 52 programa. Jedan program Vijeće nije ocjenjivalo jer je prijavitelj prijavio program koji se održava u 2016. godini. U muzejsko-galerijskoj djelatnosti i likovnoj umjetnosti pristiglo je 56 prijedloga programa od ukupno 31 predlagatelja, u djelatnosti dramske umjetnosti, plesa i pokreta pristiglo je 30 prijedloga programa od ukupno 20 predlagatelja, u djelatnosti novi mediji pristiglo je 35 prijedloga programa od 27 predlagatelja, u djelokrugu filmske djelatnosti pristiglo je ukupno 26 prijedlog programa od 21 predlagatelja, u glazbenoj djelatnosti pristiglo je 159 prijedloga programa od ukupno 51 predlagatelja, dok je za kulturne aktivnosti manjinskih udruga, mjesnih odbora i udruga u mjesnim odborima te društvima prijateljstva pristiglo 22 prijedloga programa od ukupno 16 predlagatelja.

Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu usvojen je na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 21. prosinca 2017. godine, a objavljen u Službenim novinama Grada Rijeke br. 11/17.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu usvojene su na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 18. prosinca 2018. godine, a objavljene su u Službenim novinama Grada Rijeke br. 15/18.

Napomena:
Zapisnici kulturnih vijeća nisu konačan dokument javnih potreba. Zadaća kulturnih vijeća je ocijeniti ponuđene programe te stručnu ocjenu s prijedlogom sufinanciranja dostaviti Odjelu. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za predmetnu godinu utvrđuje gradonačelnik te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje. Konačan prijedlog javnih potreba usvaja se na Gradskom vijeću Grada Rijeke.

Zapisnici: