Programom javnih potreba u kulturi za 2019. godinu će se u 2019. g. iz proračuna Grada Rijeke izdvojiti 3.489.970,00 kuna. Tim će se sredstvima podupirati zaštita i očuvanje kulturnih dobara, potom muzejske, knjižnične, kazališne, glazbene i glazbeno-scenske, dramske umjetnosti, plesa i pokreta, izložbene djelatnosti te likovne umjetnosti, kao i knjižne i nakladničke djelatnosti, filmske djelatnosti i nove medijske kulture.

Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu usvojen je na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 18. prosinca 2018. godine.

Ove godine pristiglo je sveukupno 986 prijedloga programa kako slijedi u djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara pristigao je 21 prijedlog programa od 18 različitih prijavitelja. Od njih 21, 10 je prijedloga programa sustavne zaštite i očuvanja kulturnih dobara, 6 prijedloga programa znanstvenih istraživanja i 5
nakladničkih prijedloga programa. U knjižnoj i nakladničkoj djelatnosti pristigla su 43 prijedloga programa od 31 predlagatelja, u muzejskoj i izložbenoj djelatnosti te likovnim umjetnostima pristiglo je 46 prijava
programa s ukupno 249 prijedloga programa od ukupno 25 predlagatelja, u scenskoj djelatnosti (dramskoj umjetnosti, plesu i pokretu) pristigla su 34 prijedloga programa od ukupno 28 predlagatelja. U djelatnosti novi mediji pristigle su 22 prijave programa s ukupno 84 prijedloga programa od 18 predlagatelja, u filmskoj djelatnosti pristigle su 22 prijave programa s ukupno 84 prijedloga programa od 18 predlagatelja.
U glazbenoj djelatnosti pristiglo je 68 prijava s ukupno 451 prijedlogom programa od ukupno 50 predlagatelja, dok je za programe kulture – mladi pristiglo je 6 prijedloga programa od ukupno 6 predlagatelja, a za programe kulture u zajednici pristiglo je 14 prijedloga programa od ukupno 13 predlagatelja.

Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2019. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke 16/18.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu usvojene su na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 30. svibnja 2019. godine, a objavljene su u Službenim novinama Grada Rijeke br. 13/19, te 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 19. prosinca 2019. godine,  Službene novine Grada Rijeke br 22/19.

Napomena:
Zapisnici kulturnih vijeća nisu konačan dokument javnih potreba. Zadaća kulturnih vijeća je ocijeniti ponuđene programe te stručnu ocjenu s prijedlogom sufinanciranja dostaviti Odjelu. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za predmetnu godinu utvrđuje gradonačelnik te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje. Konačan prijedlog javnih potreba usvaja se na Gradskom vijeću Grada Rijeke.

Zapisnici: