Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2022. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.

Programom javnih potreba u kulturi za 2022. godinu će se u 2022. g. iz proračuna Grada Rijeke izdvojiti 3.337.000,00 kuna. Tim će se sredstvima podupirati programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara, programi u muzejskoj djelatnosti i vizualnim umjetnostima, programi u glazbenoj djelatnosti, programi u dramskoj umjetnosti, plesu i pokretu, programi u audiovizualnoj djelatnosti, programi u književnoj djelatnosti, programi inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi, programi kulture u zajednici (programi njegovanja tradicijske kulture te kulture nacionalnih manjina, kulturne akcije i manifestacije na području gradskih mjesnih odbora, programi društava prijateljstva i dr.), programi za mlade i manifestacije.

Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu usvojen je na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 14. prosinca 2021. godine i objavljen u Službenim novinama Grada Rijeke br. 16/21.

Temeljem poziva za predlaganje programa Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2022. godini, kulturna vijeća vrednovala su pojedine programe u skladu s propisanim kriterijima sustava vrednovanja te predložila sufinanciranje pojedinog programa u skladu s iznosima propisanim normativima sufinanciranja te zadanom financijskom okviru. Zapisnici Kulturnih vijeća koji nisu konačan dokument, nalaze se na podstranici Kulturna vijeća Grada Rijeke.

Zapisnici kulturnih vijeća nisu konačan dokument javnih potreba. Zadaća kulturnih vijeća je ocijeniti ponuđene programe te stručnu ocjenu s prijedlogom sufinanciranja dostaviti Odjelu. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za predmetnu godinu utvrđuje gradonačelnik te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje. Konačan prijedlog javnih potreba usvojen je na Gradskom vijeću Grada Rijeke.