Programom javnih potreba u kulturi za 2017. godinu će se u 2017. g. iz proračuna Grada Rijeke izdvojiti 4.920.000,00 kuna. Tim će se sredstvima podupirati zaštita i očuvanje kulturnih dobara, potom muzejske, knjižnične, kazališne, glazbene i glazbeno-scenske, dramske umjetnosti, plesa i pokreta, izložbene djelatnosti te likovne umjetnosti, kao i knjižne i nakladničke djelatnosti, filmske djelatnosti i nove medijske kulture te namiriti preuzete obveze iz prošle godine.

Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu usvojen je na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 22. prosinca 2016. godine.

U djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara pristiglo je 28 prijedlog programa od ukupno 17 predlagatelja, u nakladničkoj, knjižnoj i knjižničnoj djelatnosti pristiglo je 70 prijedloga programa od 41 predlagatelja, u muzejsko-galerijskoj djelatnosti i likovnoj umjetnosti pristiglo je 87 prijedloga programa od ukupno 31 predlagatelja, u djelatnosti dramske umjetnosti, plesa i pokreta pristiglo je 53 prijedloga programa od ukupno 38 predlagatelja, u djelatnosti novi mediji pristiglo je 24 prijedloga programa od 19 predlagatelja, u djelokrugu filmske djelatnosti pristiglo je ukupno 29 prijedlog programa od 19 predlagatelja, u glazbenoj djelatnosti pristigla je 152 prijedloga programa od ukupno 79 predlagatelja, za kulturne aktivnosti manjinskih udruga, mjesnih odbora i udruga u mjesnim odborima te društvima prijateljstva pristiglo je 28 prijedloga programa od ukupno 15 predlagatelja.

Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2017. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke 14/16.

Napomena:
Zapisnici kulturnih vijeća nisu konačan dokument javnih potreba. Zadaća kulturnih vijeća je ocijeniti ponuđene programe te izraditi izvješće o odabiru ponuda za provedbu Programa javnih potreba Grada Rijeke u kulturi u narednoj godini. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za predmetnu godinu utvrđuje gradonačelnik te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje. Konačan prijedlog javnih potreba usvaja se na Gradskom vijeću Grada Rijeke.

Zapisnici kulturnih vijeća: