Glazbena umjetnost

1. Ciljevi potpore programima glazbene umjetnosti i šireg područja programa amaterizma u glazbi jesu osiguranje stabilnosti, razvoja, ravnomjernog kulturnog razvitka svih vrijednih glazbenih pravaca, podrška kvalitetnoj lokalnoj i nacionalnoj umjetničkoj i kulturnoj sceni. Sadržajna dimenzija glazbene umjetnosti i amaterizma obuhvaća ukupni tradicionalni i suvremeni spektar programskih raznolikosti.

2. Programska područja:

 • Koncerti i koncertna gostovanja (klasična glazba, jazz glazba i srodni izrazi, rock
  glazba i srodni izrazi, elektronička glazba, tradicijska glazba te novi glazbeni izrazi koji potiču razvoj klupske scene mladih)
 • Majstorski seminari, radionice i natjecanja
 • Edukacijski programi
 • Nakladnički programi (notna, diskografska i publicistička izdanja)
 • Znanstveno-istraživački projekti, tematska predavanja i stručni skupovi
  Festivali i manifestacije

3. Poziv je otvoren za sljedeće vrste programa:

 • Koncerti i koncertna gostovanja:
  – Programi izvedbi djela hrvatskih skladatelja,
  – Programi riječkih, nacionalnih i inozemnih glazbenika i ansambala, sadržajno profilirani koncertni programi s naglaskom na medijacijski pristup publici,
  – Programi suradnje glazbenih umjetnika i lokalnih organizatora
  – Programi talenata u glazbi i profesionalnih mladih umjetnika do 30 godina,
  – Koprodukcijski programi
  – Programi cjelogodišnjih koncertnih i klupskih ciklusa / sezona (sadržajno jasno profilirani programi koji potiču razvoj kulturnog i društvenog djelovanja te povezuju specifične vrste urbane kulture putem izvedbi uživo kvalitetnih domaćih i inozemnih autora/glazbenika/skupina s najmanje 25% domaćeg programa (predmetnom području ne pripadaju koncerti tzv. „cover“ ili „tribute“ bendova)
  – Umjetnički i amaterski programi glazbenika i ansambala šire lokalne zajednice koji pridonose razvoju glazbene umjetnosti i kulture na području grada Rijeke i riječkog prstena kao i tradicijskom očuvanju lokalnog glazbenog izričaja.
 • Majstorski seminari, radionice i natjecanja:
  – Programi umjetničkog usavršavanja mladih glazbenika
  – Programi afirmacije novih glazbenih naraštaja uz posebne poticaje mladim talentima od 15 do 30 godina
  – Programi majstorskih radionica i usavršavanja kod različitih glazbenih pedagoga, s naglaskom na inozemna i nacionalna natjecanja.
 • Edukacijski programi:
  – Profilirani programi glazbenog obrazovanja djece i mladih do 18 godina,
  – Programi koji nude kontinuitet glazbenog obrazovanja,
  – Programi koji uključuju edukaciju šire interesne grupe polaznika – djece, mladih i odraslih građana u pojedinim područjima glazbene kulture i umjetnosti, a u okviru stjecanja temeljnih glazbenih znanja,
  – Programi koji imaju za cilj osnaživanje i poticanje razvoja glazbene djelatnosti obuhvaćajući i organizacijski segment koji uključuje sve sastavnice nekog programa: od pripreme, promocije i produkcije i realizacije.
 • Nakladnički programi (notna, diskografska i publicistička izdanja):
  – Programi izdanja hrvatskih skladateljskih rukopisa iz svih glazbenih razdoblja, – – Programi koji prezentiraju stvaralački i reprodukcijski potencijal hrvatskih umjetnika i ansambala,
  – Sadržajno profilirana publicistička izdanja s tematikom lokalnog glazbenog područja,
  – Diskografska izdanja lokalnih izvođača.
 • Znanstveno-istraživački projekti, tematska predavanja i stručni skupovi:
  – Programi koji javnosti predstavljaju nova saznanja o glazbenoj kulturi i umjetnosti iz stručnih i interdisciplinarnih istraživačkih područja, a koja uključuju različita razvojna razdoblja glazbene umjetnosti i kulture,
  – Programi koji se sustavno i kontinuirano znanstveno-istraživački bave glazbenom  kulturom i umjetnosti lokalnog područja i njenom glazbenom baštinom.
 • Festivali i manifestacije (jasno profiliran programski sadržaj komplementaran s publikom, s izvedbama uživo (predmetnom području ne pripadaju koncerti tzv. „cover“ ili „tribute“ bendova)
  – Programi koji potiču vrijednosti hrvatske stvaralačke i reproduktivne scene,
  – Programi koji promoviraju neafirmirane bendove, različitih žanrova i formata
  – Festivali s potvrđenim nacionalnim statusima, profilirani festivali i manifestacije različitih glazbenih usmjerenja.