Dramska umjetnost, ples i pokret

1. Cilj potpore programima dramske umjetnosti, plesa i pokreta je osiguranje stabilnosti, razvoja i podrške kako bi se unaprijedila kultura u ovom specifičnom području i potaknuo stvaralački proces u oblikovanju individualnih i kolektivnih izraza kao temeljnih platformi kojima se oblikuje kulturna raznolikost, kulturna proizvodnja i distribucija, međunarodna suradnja, kreativno stvaralaštvo i produkcija.

2. Programska područja:

 • Dramska umjetnost
 • Umjetnost plesa i pokreta

3. Poziv je otvoren za sljedeće vrste programa:

Dramska umjetnost:

Profesionalni dramski programi:

 • Programi koje realiziraju profesionalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove ili udruge koje se profesionalno bave dramskom djelatnošću i ostvaruju vlastite umjetničke dramske programe kao i inkluzivni programi koji se realiziraju s osobama sa posebnim mogućnostima,
 • Premijerni i reprizni programi,
 • Edukacijski programi i usavršavanja (npr. umjetnički studiji, stručni seminari,
  majstorske radionice, studijska putovanja), odnosno programi kojima se stječu
  iskustva i znanja koja su primjenjiva u dramskoj umjetnosti,
 • Edukacijski programi za djecu i mlade (npr. stručno vođene radionice s osnovnim elementima glume, scenskog pokreta, scenografije i ostalih elemenata dramske produkcije uz korištenje različitih dramskih metoda i tehnika),
 • Završne produkcije – programi nastali kao rezultat kontinuiranog rada kroz duži
  period do godinu dana, programi s posebno koncipiranim sadržajem i suvremenim edukativno-pedagoškim pristupom u radu s djecom i mladima,
  Dramske predstave za djecu i mlade kao i profesionalo vođene predstave koje
  realiziraju djeca i mladi,
 • Festivali i manifestacije – festivali s potvrđenim nacionalnim i/ili međunarodnim
  programom i festivali i manifestacije koje se realiziraju više od 25 godina te su od izuzetnog značaja za Grad Rijeku,
 • Izdavački programi – programi koji uključuju različita izdanja iz područja dramske
  umjetosti,
 • Ostali programi – raznorodni projekti koji uključuju multimediju i kombinacije
  umjetničkih formi (čitanje, glazba), eksperimentalne predstave, “site-specific”
  programe (na različitim gradskim lokacijama), programi međunarodne produkcije, neverbalni teatar, itd.

Amaterski dramski programi:

 • Dramski programi koje realiziraju pojedinci i organizacije u kulturi koje okupljaju
  zaljubljenike u dramsku umjetnost, a nemaju formalno profesionalno i umjetničko obrazovanje (npr. dramske predstave za djecu i mlade kao i predstave koje realiziraju sama djeca i mladi, dramske radionice za djecu i mlade, dramske radionice za voditelje, redatelje i glumce amaterskih kazališnih skupina).

Umjetnost plesa i pokreta:

Profesionalni programi suvremenog i klasičnog plesa:

 • Programi koji realiziraju profesionalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove ili udruge koje se profesionalno bave plesnom umjetnošću i ostvaruju vlastite plesne programe, kao i inkluzivni programi koji se realiziraju s osobama sa posebnim mogućnostima,
 • Premijerni i reprizni programi,
 • Edukacijski programi i usavršavanja – razne vrste osobnog profesionalnog
  usavršavanja profesionalnih plesnih umjetnika ili voditelja plesnih radionica (npr.
  umjetnički studiji, stručni seminari, majstorske radionice, studijska putovanja), odnosno programi kojima se stječu iskustva i znanja koja su primjenjiva u plesnoj umjetnosti,
 • Edukacijski programi za djecu i mlade (npr. stručno vođene radionice s osnovnim elementima plesa, scenskog pokreta i ostalih elemenata plesne produkcije uz korištenje različitih plesnih metoda i tehnika),
 • Završne produkcije – programi nastali kao rezultat kontinuiranog rada kroz duži period do godinu dana, programi s posebno koncipiranim sadržajem i suvremenim edukacijsko-pedagoškim pristupom u radu s djecom i mladima,
 • Plesne predstave za djecu i mlade kao i stručno vođene predstave koje realiziraju sama djeca i mladi,
 • Festivali i manifestacije – festivali s nacionalnim i/ili međunarodnim statusom,
 • Izdavački programi – programi koji uključuju različita izdanja iz područja umjetnosti plesa i pokreta,
 • Ostali programi – raznorodni programi koji uključuju multimediju i kombinacije
  umjetničkih formi eksperimentalne plesne predstave, site-specific programi (na
  različitim gradskim lokacijama), programi međunarodne produkcije itd.

Amaterski programi suvremenog i klasičnog plesa:

 • Plesni programi koje realiziraju pojedinci i organizacije koje okupljaju zaljubljenike u plesnu umjetnost i nemaju formalno profesionalno i umjetničko obrazovanje (npr. plesne predstave za djecu i mlade kao i one koje realiziraju sama djeca i mladi, plesne radionice za djecu i mlade, plesne radionice za voditelje amaterskih plesnih skupina).