Zaštita i očuvanje kulturnih dobara

1. Cilj potpore programima zaštite i očuvanja kulturnih dobara jest zaštita, očuvanje i unapređenje zaštite kulturne baštine na području grada Rijeke, s posebnim naglaskom na poticanje i razvoj njenog korištenja na održiv način.

2. Programska područja:

 • Programi sustavne zaštite i očuvanja kulturnih dobara / nepokretna kulturna dobra
 • Programi sustavne zaštite i očuvanja kulturnih dobara / pokretna kulturna dobra
 • Programi znanstvenih istraživanja, znanstveno-stručnih skupova, izložbi i predavanja iz domene zaštite i očuvanja kulturnih dobara
 • Nakladnički programi s temom iz područja zaštite i očuvanja kulturnih dobara

3. Poziv je otvoren za sljedeće vrste programa:

 • Programi sustavne zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara:
  – Istražni radovi za potrebe izrade dokumentacije, konzervatorskih elaborata, analiza i sl.,
  – Izrada potrebne dokumentacije za dokumentiranje kulturnog dobra,
  – Izrada potrebnih projekata obnove, sanacije i konsolidacije ovisno o stanju i stupnju složenosti zahvata te
  – Izvođenje radova.
 • Programi sustavne zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara:
  – Istražni radovi i izrada konzervatorsko-restauratorskih elaborata,
  – Radovi preventivne konzervacije s izradom dokumentacije,
  – Konzervatorsko-restauratorski radovi prema prijedlogu radova s troškovnikom i
  – Izrada popratne dokumentacije o konzervatorsko-restauratorskim radovima s krajnjim ciljem obnove pokretnog kulturnog dobra do njegovog stavljanja u funkciju.
  – Programi sustavne zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara:
  – Programi očuvanja, prenošenja i/ili prezentacije,
  – Istraživanja i/ili dokumentiranje.
 • Programi znanstvenih istraživanja, znanstveno-stručnih skupova, izložbi i predavanja iz područja zaštite i očuvanja kulturnih dobara:
  – Znanstvena istraživanja,
  – Znanstveno-stručni skupovi,
  – Izložbe i predavanja.
 • Nakladnički programi s temom iz područja zaštite i očuvanja kulturnih dobara:
  – Nakladnički programi iz područja zaštite i očuvanja kulturnih dobara koji se nalaze na području grada Rijeke ali i programi koji nužno ne uključuju kulturna dobra na području grada Rijeke no uključuju stručnjake s područja grada Rijeke.