Književna djelatnost

1. Cilj potpore programima u književnoj djelatnosti je razvoj književne djelatnosti i riječke književne scene, međuinstitucionalno povezivanje i senzibiliziranje javnosti za vrijednosti kulture čitanja i pisanja, poticanje razvoja suvremenog književnog stvaralaštva te približavanje književnosti građanima, a posebice djeci i mladima u gradu Rijeci.

Književna djela su, u kontekstu ovoga Programa, sva pisana djela koja svojim izrazom pripadaju u lijepu književnost (proza, poezija i drama), diskurzivni književni oblici (eseji, putopisi, dnevnici, memoari, autobiografije, biografije) i književna kritika.

2. Programska područja:

 • Izdavački programi književnih djela nastalih na riječkoj književnoj sceni
 • Medijacijski i edukacijski književni programi
 • Manifestacije i festivali
 • Prijevodi riječke književnosti na strane jezike

3. Poziv je otvoren za sljedeće vrste programa:

 • Izdavački programi književnih djela nastalih na riječkoj književnoj sceni:
  – Tiskane knjige (knjige, slikovnice, stripovi i grafički romani),
  – Elektroničke knjige (formati elektroničkih knjiga: mobi, epub, pdf),
  – Tiskani književni časopisi,
  – Elektronički književni časopisi (elektronički formati: web, aplikacija, epub, mobi, pdf, itd.),
  – Književne aplikacije odnosno programi koji u digitalnom obliku upotrebom multimedije stvaraju književna djela (npr. interaktivne knjige/aplikacije za djecu i odrasle).
 • Medijacijski i edukacijski programi:
  – Jednokratni programi predstavljanja knjiga ili autora, predavanja, tribine, okrugli stolovi i sl., a koji se održavaju u trajanju od nekoliko sati do najviše jednog dana,
  – Programski ciklusi predstavljanja knjiga ili autora, predavanja, tribina, okruglih stolova i sl., a koji se održavaju u tjednom ili mjesečnom ritmu tijekom cijele godine,
  – Radionice.
 • Manifestacije i festivali:
  – Programi koji traju više dana tijekom kojih se održavaju književna događanja na području grada Rijeke, a čije provođenje potiče i unaprjeđuje razvoj riječke književne scene. Imaju bogat književni program tijekom svakog dana svog trajanja (npr. sajam knjiga, festival kratke priče).
 • Prijevodi riječke književnosti na strane jezike:
  – Programi prevođenja dovršenih pisanih djela lijepe književnosti nastalih na riječkoj književnoj sceni na strane jezike.