Muzejska djelatnost i vizualne umjetnosti

1. Ciljevi potpore programima muzejske djelatnosti i vizualnih umjetnosti su osiguravanje kontinuiteta i razvoja obavljanja muzejske djelatnosti s naglaskom na medijaciju kulturne baštine pohranjene u muzejima, kao i umjetničkog stvaralaštva s posebnim naglaskom na dostupnost i vidljivost umjetničkog rada vizualnih umjetnika u suvremenom kulturnom kontekstu.

2. Programska područja:

 • Muzejska djelatnost
 • Vizualne umjetnosti

3. Poziv je otvoren za sljedeće vrste programa:

Muzejska djelatnost:

 • Obrada, zaštita, istraživanje i prezentacija vlastitog fundusa, programi vezani uz
  funkciju pripreme stalnog muzejskog postava te izložbe koje studijski i znanstveno obrađuju muzejsku građu i prezentiraju nova saznanja, kao što su:
  Studijske izložbe koje znanstveno obrađuju građu i prezentiraju nova saznanja
  vezana uz građu iz muzejskih fundusa; Izložbe vizualnih umjetnosti (samostalne i skupne); retrospektivne i tematske izložbe, odnosno izložbe koje daju kritički prikaz stvaralaštva pojedinog umjetnika, razdoblja ili epohe, grupe ili tendencije ili teme od posebnog značenja za vizualne umjetnosti i/ili djelokrug rada muzeja te ostale izložbe u skladu sa osnovnom djelatnošću muzeja definiranom aktom o osnivanju i sa strateškim dokumentima koji definiraju razvoj samog muzeja te
  kulture u gradu Rijeci, Primorsko-goranskoj županiji i Republici Hrvatskoj.
 • Suradnički programi/izložbe, međunarodne i međugradske izložbe, izložbe koje
  predstavljaju riječku kulturu i umjetnost na međunarodnoj sceni i koje potiču razmjenu i suradnju,
 • Edukacijski i medijacijski muzejski programi, odnosno programi usmjereni ka edukaciji svih dobnih skupina građana, kao i programi koji komuniciraju muzejsku građu te potiču stjecanje novih znanja i vještina,
 • Izdavački programi vezani uz muzejsku djelatnost kao što su katalozi stalnih muzejski postava, muzejskih zbirki i muzejskog fundusa; katalozi edukacijskih programa za djecu i mlade, itd.

Vizualne umjetnosti:

 • Izložbe koje pružaju uvid u suvremeno vizualno umjetničko stvaralaštvo, programi koji studijski i znanstveno obrađuju teme iz vizualnih umjetnosti, povijesti umjetnosti, kulturne i povijesne baštine, programi koji potiču umrežavanje i suradnju na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini: pojedinačni izložbeni programi: samostalne, skupne, tematske, tematskokompleksne, monografske, retrospektivne izložbe u svim izvedbenim medijima; studijske izložbe te akcije i manifestacije iz područja vizualnih umjetnosti (u Rijeci i gostovanja riječkih autora/izložbi izvan Rijeke),
  koncepcijski cjeloviti godišnji ili periodični izložbeni programi u izložbenim
  prostorima u Rijeci.
 • Programi produkcije i diseminacije umjetničkih djela: programi koji potiču stvaranje i diseminaciju relevantnih spoznaja o vizualnim umjetnostima, kulturi i umjetničkoj i povijesnoj baštini, programi produkcije vezani uz suvremenu vizualnu umjetnost, rezidencijalni programi boravka individualnih vizualnih umjetnika, umjetničkih kolektiva, teoretičara i istraživača iz područja vizualnih umjetnosti ili povijesti umjetnosti, koji nemaju prebivalište na području Rijeke, a koji imaju integriranu komponentu interakcije s građanima Rijeke.
 • Edukacijski programi koji potiču kreativnost i talentirane pojedince, posebice djecu, mlade te osobe s posebnim mogućnostima.
 • Programi stručnih usavršavanja za vizualne umjetnike i povjesničare umjetnosti (rezidencijalni programi, poslijediplomski studiji, seminari, radionice, studijska putovanja i sl.)
 • Medijacijski programi u području vizualnih umjetnosti i povijesti umjetnosti: programi koji imaju osmišljen način djelovanja prema publici, naročito prema djeci i mladima te osobama s posebnim mogućnostima, stručni i znanstveni skupovi, javne tribine, okrugli stolovi, predavanja s temama iz područja vizualnih umjetnosti, kulture i umjetničke baštine, istraživački projekti, i sl.
 • Nakladnički programi s temama iz područja vizualne umjetnosti, kulture i umjetničke baštine, kao što su: monografije, katalozi i depliani izložbi, sintezna i problemska izdanja, knjige umjetnika, fotomonografije, zbirke kritičkih osvrta/eseja, zbornici stručno/znanstvenih skupova, izdanja vezana edukativnu i pedagošku djelatnost.
 • Redovna djelatnost udruga, odnosno programi sustavnog cjelogodišnjeg djelovanja udruga iz područja vizualnih umjetnosti i/ili kulturne baštine.